Demolizione Stazione d’arrivo funivia Sighignola

Demolizione stazione d'arrivo.

Comune di Arogno
2011 - 2012
Fr. 943'930.-
Stazione d%u2019arrivo funivia Sighignola
Stazione d%u2019arrivo funivia Sighignola
Stazione d%u2019arrivo funivia Sighignola
Stazione d%u2019arrivo funivia Sighignola
Stazione d%u2019arrivo funivia Sighignola